susanneSlider.jpg

Skolen. Sæt folkeskolen fri

Publiceret 21. september 2017 i Fyens Stiftstidende
Af: Susanne Bækholm

 

Sæt folkeskolen fri!Skolens formål er først og fremmest at motivere og fremme børns trang til selvudvikling.  Derfor er det for Alternativet essentielt, at al uddannelse tager udgangspunkt i den enkelte elev. Børn lærer forskelligt og i forskelligt tempo.
 

Folkeskolen skal sættes fri.  Der skal tages højde for forskellighederne, så den enkelte skole selv kan beslutte, hvordan den ønsker at være skole, og hvordan skoledagens rammer og længde skal se ud.

 

Folkeskolereformen rummer gode elementer og intentioner, men reformens indførelse var uskøn.  Selv om der blev tænkt mange gode og rigtige tanker, ødelagde udførelsen det gode resultat.  Man kan ikke forvente, at store, drastiske ændringer kan gennemføres succesfuldt, når man samtidig fratager de ansatte mulighed for medbestemmelse og forringer deres arbejdsvilkår. Og det var, hvad der skete.  Lærernes arbejdsbetingelser blev totalt ændret - uden om lærerne selv.
 

De nationale tests bliver diskuteret meget, i særdeleshed når de danske resultater bliver sammenlignet med resultaterne fra de øvrige deltagerlande. Nogen ser en sport i konkurrencen mellem landene, men det får os til at glemme folkeskolens egentlige formål, nemlig udvikling og dannelse.   Alternativet ønsker at minimere eller helt fjerne de nationale tests. Tests giver kun mening, hvis de fremmer elevens selvudvikling.  Enhver lærer og skole ønsker naturligvis, at deres elever scorer godt i PISA-undersøgelserne, og det kan nemt føre til "teaching to test".  Læringsområdet bliver kraftigt målrettet og indsnævret på bekostning af kreative og fortolkningsmæssige sider hos eleven. Tests er ikke et læringsredskab og siger intet om elevernes generelle niveau.
 

Alternativet vil gerne ændre synet på den traditionelle faglighed.  Der skal være plads til nytænkning og håndværk.  Vi ser gerne, at kreativitet sidestilles med boglig viden.  Eleverne skal klædes bedst muligt på til den verden, der venter dem.  Derfor skal egenskaber og viden inden for bl.a. iværksætteri og bæredygtighed i fokus.
 

VI ønsker en rummelig folkeskole.  Derfor bakker vi også op om inklusion, men inklusion med omtanke. Når et barn, der har behov for ekstra opmærksomhed eller ekstra støtte, placeres i en almindelig folkeskoleklasse, skal der være en ekstra ressourceperson i klassen, en, der kan hjælpe og vejlede både det pågældende barn, klassekammeraterne, lærerne og samtidig være en tæt kontaktperson til hjemmet.
 

Det skal i videst mulige omfang være den samme person, der følger et barn.  Ressourcepersonen kan på den måde følge udviklingen og måske fornemme, hvornår inklusionen er fuldendt.  Sker det, vil inklusion altid være en fordel for både det inkluderede barn, for klassekammeraterne og for skolen generelt. 

Hvis læring og udvikling skal fungere optimalt, kræver det, at både lærer og elev er vågne og veloplagte.  Det er man sjældent, når man når frem til dagens sidste timer. 
 

Derfor foreslår Alternativet, at man som en forsøgsordning sætter lærerne fri, så der ikke kræves mere end 30 ugentlige arbejdstimer - og naturligvis skal det så også gælde eleverne.  Forsøg med 30 timers arbejdsuge viser med al ønskelig tydelighed, at arbejdsindsatsen bliver forbedret, sygemeldingerne sjældnere og arbejdsglæden større. Lad os være modige i Odense. Vi tør godt være Alternative.